Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Lao động nữ có nhiều đặc thù (vừa là lao động vừa là mẹ và chăm sóc gia đình) đòi hỏi pháp luật phải có những quy định riêng nhằm đảm bảo quyền làm việc và quyền bình đẳng giới của phụ nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ thực hiện tốt  chức năng lao động và chức năng...
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Vì thế, cần có những quy chế riêng cho họ để đảm bảo tính an toàn, tính phù hợp trong công việc. hivatalos fogadóiroda Các quy định pháp luật quy định trong Bộ luật lao động nói chung và các văn bản hướng...
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lí kỉ luật lao động là khoảng thời gian do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn này người sử dụng lao động không có quyền xử lí kỉ luật dối với người lao động. دومنا اون لاين Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật là đảm bảo tính minh bạch, tính rõ ràng...