Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận:

-Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

– Trình tự tiếp nhận hồ: Công chức tiếp nhận; kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

-Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

-Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Hồ sơ đến Phòng Tổ chức biên chế;

-Phòng Tổ chức biên chế thẩm định, thảo văn bản xin ý kiến Thường trực cấp uỷ cấp huyện, ngành liên quan;

– Phòng Tổ chức biên chế nhận ý kiến của Thường trực cấp uỷ cấp huyện, Sở, ngành có liên quan; xem xét, tham mưu để Giám đốc sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm lại;

– Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Sơ yếu lý lịch (Không mẫu, 01Bản chính);

– Các văn bằng chứng chỉ theo quy định ( 01Bản sao chứng thực/văn bằng);

– Bản kê khai tài sản (Có mẫu, 01 Bản chính);

– Bản tự đánh giá, nhận xét việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, và nhận xét, đánh giá, phân loại của tập thể lãnh đạo đơn vị (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Biên bản tổng hợp ý kiến lấy phiếu tín nhiệm của tập thể cơ quan, đơn vị (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại của Giám đốc hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Giấy khám sức khoẻ (Do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp) ( 01 Bản chính),

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

Thời hạn giải quyết:

19 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Tại Sở Nội vụ : 5 ngày;

– Tại các ngành, cấp uỷ liên quan: 7 ngày;

– Tại UBND tỉnh : 7 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cấp uỷ (cấp huyện), ngành liên quan.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung ( Mẫu số 01)

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về Phòng, chống tham nhũng;

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản;

– Qui chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức miễn nhiệm, cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

– 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra nhà nước hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch, tài sản thu nhập;

– Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh ban hành qui chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

– Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ;

– Quyết định số 208/QĐ-SNV ngày 31/12/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575