Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Người Việt có được chơi Casino tại Việt Nam không?

Người Việt có được chơi Casino tại Việt Nam không?

Căn cứ pháp lý – Nghị định 03/2017/NĐ-CP Khoản 2 Điều 12 Nghị định 03/2017 quy định về thời gian thực hiện thì điểm kinh doanh Casino, theo đó: “Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm...
Thủ tục chuyển đổi Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty Luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chuyển đổi Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty Luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý Nghị định 123/2013/NĐ-CP Thông tư 05/2021/TT-BTP Trình tự thực hiện: Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ...
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế

Căn cứ pháp lý WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP; Luật Quản lý thuế năm 2019; Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế Quy định tại các Hiệp định: WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA Không hạn chế Quy...
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Căn cứ pháp lý Luật Nhà ở 2014 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở Trình tự thực hiện -Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật...
Người nước ngoài có được mua nhà ở tại Việt Nam không?

Người nước ngoài có được mua nhà ở tại Việt Nam không?

Căn cứ pháp lý Luật Nhà ở 2014 Nghị định 99/2015/NĐ-CP Người nước ngoài có được mua nhà ở tại Việt Nam? Theo khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm: – Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo...