Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS theo Luật Kinh doanh BĐS mới 2023

1- Những quy định mới về điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS So với quy định hiện hành thì Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 ( điều 40) bổ sung điều kiện bắt buộc chủ đầu tư chuyển nhượng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đối với...
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

1- Cơ sở pháp lý – Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 – Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 – Luật Sửa đổi các Luật về thuế 2014 – Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ...
Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

1- Trình tự thực hiện – Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây...
Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu cần những giấy tờ gì?

1- Cơ sở pháp lý * Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế * Thông tư 277/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược,...
Điều kiện, trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Điều kiện, trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư * Điều kiện của bên chuyển nhượng dự án Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 của Luật đầu tư 2020;   Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền...