Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Thủ tục chuyển đổi Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty Luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chuyển đổi Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty Luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý Nghị định 123/2013/NĐ-CP Thông tư 05/2021/TT-BTP Trình tự thực hiện: Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ...
Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu

Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu

Căn cứ pháp lý Nghị định 105/2017/NĐ-CP; Nghị định 17/2020/NĐ-CP. I, Điều kiện để được cấp Giấy phép phân phối rượu Thương nhân muốn được cấp phép phân phối rượu thì phải đáp ứng điều kiện: + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật + Có hệ thống...