Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Các trang web phải xin giấy phép trên mạng xã hội

Các trang web phải xin giấy phép trên mạng xã hội

Theo quy định tại khoản 4, điều 32, nghị định 72/2013/NĐ-CP thì: “Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội”, do đó khi...
THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Theo Điều 43 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP) quy định về thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng như sau: (1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng. (2) Hồ sơ gồm:...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Bạn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự? Việc tìm kiếm và điền thông tin mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự rất quan trọng vì nếu bạn không nộp đúng mẫu...

Điều kiện thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ

Khi cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện cũng là lúc các mầm xanh của đất nước cần được chăm sóc và bảo vệ một cách cần thận hơn, và các cơ sở giáo dục mầm non như các trường mầm non, nhà mẫu giáo, nhà trẻ được xây dựng nhiều hơn. Là một trong những ngành nghề...