Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Bổ sung giấy tờ về hộ tịch cho công dân Việt Nam (không phân biệt độ tuổi) đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, sau đó về nước cư trú. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận. Viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:

– Theo quy định, giải quyết trả ngay kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ để nhận hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng.

– Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho quy định pháp luật.

3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Bước 3Xử lý hồ sơ

1. Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật:

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch căn cứ vào các giấy tờ, tài liệu liên quan do đương sự xuất trình để ghi bổ sung vào những mục tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh của đương sự;

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung, mặt sau của bản chính Giấy khai sinh ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; Họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm ghi bổ sung công chức Tư pháp – Hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung.

– Trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

– Sau khi đã thực hiện việc bổ sung Hộ tịch Uỷ ban nhân dân xã phải thông báo cho Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao thông báo tiếp cho Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước mà đương sự đã đăng ký hộ tịch thực hiện việc ghi chú vào Sổ hộ tịch. Trường hợp Sổ hộ tịch đã chuyển lưu 01 quyển tại Bộ Ngoại giao, thì Bộ Ngoại giao cũng thực hiện việc ghi chú các thay đổi này.

2. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo bằng văn bản và rõ lý do việc từ chối.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định).

c.Trình tự trả:

Công dân nhận kết quả (trường hợp nếu viết Phiếu hẹn phải trả lại trước khi nhận kết quả).

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Tờ khai theo mẫu: 01 bản chính.

2. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại).

3 Giấy khai sinh: bản chính do cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp (sau khi bổ sung trả lại).

2. Xuất trình các Giấy tờ, tại liệu hoặc hồ sơ cá nhân có liên quan đến nội dung ghi bổ sung (bản chính) như: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con; Giấy chứng sinh, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi;…

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Trong ngay nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung Hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1).

8. Phí, lệ phí: không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy tờ hộ tịch được bổ sung.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

Đương sự về nước và cư trú tại xã.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý Hộ tịch;

– Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

– Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

– Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

–  Quyết địnhsố 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;

– Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575