Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định đã được công khai.

Bước 2: Tiếp nhận Hồ sơ.

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp.

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Trình tự:

  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, nội dung hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại theo quy định.

Bước 3: Xử lý Hồ sơ.

– Lãnh đạo Chi cục đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng Thẩm định nguồn giống. Hội đồng Thẩm định nguồn giống thẩm định Hồ sơ, kiểm tra hiện trường nguồn giống và kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan, lập Biên bản kết quả đánh giá, thẩm định.

– Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào Biên bản kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định và ý kiến đề nghị của Chi cục Lâm nghiệp để cấp Chứng chỉ công nhận.

Trường hợp không công nhận thì phải có lý do trả lời cụ thể bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

– Chi cục Lâm nghiệp nhận lại chứng chỉ từ Sở Nông nghiệp và PTNT để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

  • Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp.
  • Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
  • Trình tự: Tổ chức, cá nhân nộp phí, nhận biên lai, trả phiếu hẹn, nhận kết quả.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục lâm nghiệp

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của chủ nguồn giống:(có mẫu): 01 bản chính;

-Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống: 01 bản chính;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất và rừng của chủ đơn dùng để xây dựng nguồn giống: 01 bản chính

– Ý kiến bằng văn bản của các ngành liên quan nếu có: 01 bản chính;

– Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống gồm:

+ Các thông tin về nguồn giống được điền đầy đủ, chi tiết theo hướng dẫn tại mặt sau của mẫu biểu số 05 – Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTN: 01 bản chính;

+ Bản đồ quy hoạch nguồn giống tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000 do đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc thiết kế lâm nghiệp thực hiện: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ bản chính, 02 bộ y sao bản chính).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh, thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng thẩm định công nhận nguồn giống

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ nguồn giống

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh. (Mẫu biểu số 05 – Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp v à PTNT)

Phí, lệ phí:

Phí công nhận Lâm phần tuyển chọn: 500.000 đồng/giống.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Điều 13. Thủ tục công nhận nguồn giống. Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

– Mục III. Phí về giống cây trồng lâm nghiệp. Quyết định Số 11/2008/QĐ-BTC, ngày 19/02/2008 của Bộ Tài Chính Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575