Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tái định cư là hộ gia đình, cá nhân. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức (đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư) hoặc hộ gia đình, cá nhân (người mua nhà tái định cư) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhân kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ; trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì phải gửi thông báo cho người mua nhà tái định cư hoặc đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết; thời hạn thực hiện không quá (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì gửi hồ sơ kèm theo Tờ trình, dự thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận. Thời gian thực hiện không quá (15) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận, trong thời hạn (03) ngày làm việc.

Bước 5: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải xác định nghĩa vụ tài chính (thời gian thực hiện: không quá 02 ngày).

Bước 6: Sau khi nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính gửi lại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc) và thông báo cho người mua nhà tái định cư hoặc đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp nghĩa vụ tài chính (thời gian người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận).

Bước 7: Sau khi người mua nhà tái định cư hoặc đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận,Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm: vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứng nhận để lưu; thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất và trao Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư hoặc đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư để trả cho người được cấp, đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp cho đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư (nếu có Giấy chứng nhận).

Trường hợp mất giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất (như hợp đồng mua bán nhà, hóa đơn mua bán….) thì phải có giấy cam kết của người đề nghị cấp giấy chứng nhận (về việc không sử dụng các giấy tờ này để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật) và giấy xác nhận của đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư về việc mua bán, bên mua đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với bên bán (thời gian thực hiện: không quá 01 ngày làm việc).

Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Thành phần Hồ sơ:

Thành phần Hồ sơ:

  • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản chính – theo mẫu 04a/ĐK);
  • Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép xây dựng (nếu có – bản sao chứng thực);
  • Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (Bản sao chứng thực – trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);
  • Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;
  • Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật (bản chính);
  • Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng (bản sao chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc(không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định).

Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cơ quan thực hiện TTHC:

–  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

–  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội;

– Cơ quan phối hợp: Chi cục Thuế cấp huyện.

Kết quả của TTHC: Quyết định cấp Giấy chứng nhận vàGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lệ phí: Đối với đối tượngkhông được miễn:

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (trong trường hợp không được miễn):

– Trường hợp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):

+ Các phường thuộc quận, thị xã: 25.000 đồng/giấy;

+ Khu vực khác: 10.000 đồng/ giấy.

–  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Các phường thuộc quận, thị xã: 100.000 đồng/giấy;

+ Khu vực khác: 50.000 đồng/ giấy.

* Trích lục bản đồ địa chính (trong trường hợp không được miễn):

– Các phường thuộc quận, thị xã: 15.000 đồng/văn bản;

– Khu vực khác: 7.000 đồng/văn bản.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011, số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575