Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES (đối với thực vật là cây gỗ). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã được công khai và báo cáo với cơ quan Kiểm lâm sở tại (Hạt Kiểm lâm huyện).

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Tại cơ quan Kiểm lâm sở tại.
  • Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2,4,6 trong tuần (không tính ngày lễ, tết).
  • Trình tự: Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm Tỉnh, thành phố kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện lại theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

+ Cơ quan Kiểm lâm sở tại phối hợp với phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện và chính quyền cấp xã để thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã, quý hiếm. Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì lập biên bản kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký rừng trồng cho cơ sở đăng ký.

+ Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết.

Bước 4. Trả kết quả:

  • Địa điểm: Tại cơ quan Kiểm lâm sở tại (nơi tiếp nhận hồ sơ).
  • Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2,4,6 trong tuần (không tính ngày lễ, tết).
  • Trình tự: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả giấy hẹn, nhận kết quả và ký vào sổ giao nhận của cơ quan Kiểm lâm.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký cơ sở trồng, cấy thực vật hoang dã, quý, hiếm: 01 bản gốc, không mẫu.

– Phương án đầu tư trồng cấy thực vật hoang dã, quý, hiếm (gồm các thông tin sau): 01 bản gốc, không mẫu.

+Tên và địa chỉ của cơ sở;

+ Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện, số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

+ Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (Tên khoa học, tên thông thường);

+ Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo;

+ Mô tả nguồn giống của loài trồng cấy nhân tạo;

+ Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo;

+ Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở;

+ Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới;

+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo;

– Giấy chứng nhận không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy những loài không phân bố ở Việt Nam: 01 bản sao có chứng thực;

– Tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp: 01 bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ chính

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp tực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

– Trạm bảo vệ thực vật cấp huyện.

 – Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện.

 – UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

– Cơ sở xây dựng phù hợp với đặc tính loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

– Có người đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

– Nghị định Số: 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm;

– Nghị định số: 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 của Chính Phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái nhập khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý, hiếm;

– Quyết định số: 1021/QĐ-TTg ngày 27/09/2004 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát, buôn bán động vật, thực vật hoang dã đến 2010;

– Chỉ thị số: 1284/CT-BNN-KL ngày 11/04/2007 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575