Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại Phụ lục II, III Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định đã được công khai và báo cáo với cơ quan Kiểm lâm sở tại. Cơ quan Kiểm lâm sở tại phối hợp với phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện và chính quyền cấp xã, kiểm tra thực tế cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quý, hiếm, lập biên bản kiểm tra giao lại cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm.
  • Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (không kể ngày nghỉ tết, lễ)
  • Trình tự: Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định thì hướng dẫn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện lại theo đúng quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm thẩm định hồ sơ, năng lực sản xuất của các cơ sở trồng cấy thực vật hoang dã, quý, hiếm:

– Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Phòng Bảo tồn thiên nhiên tham mưu Chi cục trưởng cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật hoang dã quý, hiếm

– Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Chi cục Kiểm lâm thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức, hộ gia đình biết.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Tại Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm (nơi tiếp nhận hồ sơ).
  • Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (không kể ngày nghỉ lễ, tết).
  • Trình tự: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả giấy hẹn, nhận kết quả và ký vào sổ giao nhận của cơ quan Kiểm lâm.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại và Chi cục Kiểm lâm.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký cơ sở trồng, cấy thực vật hoang dã, quý, hiếm: 01 bản gốc, không mẫu.

– Phương án đầu tư trồng cấy thực vật hoang dã, quý, hiếm. Các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của các loài thực vật trồng cấy (gồm các thông tin sau): 01 bản gốc, không có mẫu

+ Tên và địa chỉ của cơ sở;

+ Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện, số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

+ Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (Tên khoa học, tên thông thường);

+ Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo;

+ Mô tả nguồn giống của loài trồng cấy nhân tạo

+ Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:

+ Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:

+ Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

– Giấy chứng nhận không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy những loài không phân bố ở Việt Nam: 01 bản sao có chứng thực.

– Tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp: 01 bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Kiểm lâm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

– Trạm bảo vệ thực vật cấp huyện.

– Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện.

– UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

– Cơ sở xây dựng phù hợp với đặc tính loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

– Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.

– Có người đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, có hiệu lực ngày 01/04/2005.

– Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: Điều 8 quy định về phát triển thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

– Nghị định số: 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái nhập khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởngvà trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý, hiếm: Điều 9, khoản 1; điều 10, khoản 2; điều 12 khoản 3 quy định về điều kiện và đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã quý, hiếm thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Quyết định số: 1021/QĐ-TTg ngày 27/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát, buôn bán động vật, thực vật hoang dã đến 2010: Hành động 11 và hành động 14.

– Quyết định số 74/2008/QĐ- BNN ngày 20/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

– Chỉ thị số: 1284/CT-BNN-KL ngày 11/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã (mục 1).

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575