Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Công dân, Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã được công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a- Địa điểm tiếp nhận: Tại Trạm Kiểm dịch động vật thủy sản xã hoặc Phòng Kỹ thuật Chi cục Thú y

b- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c- Trình tự tiếp nhận: Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày kiểm tra vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh giống thuỷ sản, nếu hồ sơ thiếu và chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện tiếp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

– Đến ngày hẹn, cán bộ thú y thuỷ sảntiến hành kiểm tra vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh giống thuỷ sản, kiểm tra cơ sở hạ tầng, giấy phép hành nghề, biển hiệu …, có biên bản làm việc và biên bản kiểm tra.

Nếu đảm bảo các qui định thì trình Chi cục trưởng cấp giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở kinh doanh giống thuỷ sản.

Nếu chưa đạt thì hướng dẫn cơ sở khắc phục và hẹn ngày kiểm tra lại, nếu cơ sở khắc phục tốt yêu cầu thì trình Chi cục trưởng cấp Giấy chứng nhận.

Nếu vẫn không đạt không cấp giấy chứng nhận cho cơ sở và thông báo bằng văn bản và ghi rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả.

a- Địa điểm: Tại Trạm Kiểm dịch động vật thủy sản xã hoặc Phòng Kỹ thuật Chi cục Thú y

b- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c-Trình tự: Tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí (Thông qua biên lai) theo quy định,nộp phiếu hẹn và nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp Tại Trạm Kiểm dịch động vật thủy sản xã hoặc Phòng Kỹ thuật Chi cục Thú y

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Bản đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh gống thuỷ sản: 01 bản viết tay hoặc đánh máy(không có mẫu).

– Bản thuyết minh về tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản của cơ sở kinh doanh giống thuỷ sản: 01 bản chính.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:số lượng 01 phô tô (kèm theo bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ:01 bộ chính

Thời hạn giải quyết:

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): ( Không)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật hoặc Trạm Kiểm dịch động vật thuỷ sản,Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): ( Không)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí:

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản: 40.000đồng/lần.

– Phí kiểm tra: 171.000đ/lần.

Kết quả của việc thực hiện thủtục hành chính: Giấy chứng nhận

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

– Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực ngày 01/7/2004.

– Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH1 có hiệu lực ngày 01/10/2004.

– Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

– Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

– Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp về việc kiểm dịch giống thủy sản.

– Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12/11/2008 của Bộ Nông nghiệp về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản.

– Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc quyết định chế độ thu, nộp phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

– Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (cũ) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005//NĐ-CP.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575