Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định đã được công khai.

Bước 2: Tiếp nhận Hồ sơ.

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp.

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Trình tự:

  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, nội dung hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại theo quy định.

Bước 3: Xử lý Hồ sơ.

– Lãnh đạo Chi cục đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh. Tổ thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định cho sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp của chủ đơn và lập biên bản kết quả đánh giá, thẩm định.

– Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào Biên bản kết quả đánh giá của Tổ thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp và ý kiến đề nghị của Chi cục Lâm nghiệp để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Trường hợp không công cấp giấy chứng nhận với lý do bác đơn thì trả lời cụ thể bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

– Chi cục Lâm nghiệp nhận lại chứng chỉ từ Sở Nông nghiệp và PTNT để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

  • Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp.
  • Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
  • Trình tự: Tổ chức, cá nhân trả phiếu hẹn, nhận kết quả.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục lâm nghiệp

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn của chủ cung ứng giống đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (có mẫu): 01 bản chính;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về quy hoạch vị trí khu vực để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

– Giấy đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

– Báo cáocủa chủ cung ứng giống về địa điểm, diện tích, vị trí trên bản đồ địa hình, sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

– Báo cáocủa chủ cung ứng giống về thống kê danh mục cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp: 01 bản chính;

– Báo cáocủa chủ cung ứng giống về danh sách nhân viên kỹ thuật, lao động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp tại đơn vị; 01 bảnchính.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ bản chính, 02 bộ y sao bản chính).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (Mẫu biểu số 09-Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp v à PTNT)

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng LN chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;

b) Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thuỷ sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản;

c) Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Thuỷ sản ban hành;

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực vật.

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng LN chính phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;

b) Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;

c) Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;

d) Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Điều 36. Pháp lệnh giống cây trồng: Số 15/2004/PL-UBTVQH 11, ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

– Điều 20. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Quyết định số: 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế giống lâm nghiệp.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575