Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

– Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục đê điều và PCLB.

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

– Trình tự tiếp nhận :

  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, nội dung hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hợp pháp theo quy định thì nhận và viết giấy hẹn giao người nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ thiếu hoặc không đảm bảo hợp lệ, hợp pháp thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ biết để làm lại.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

– Bộ phận một cửa chuyển Hồ sơ cho Phòng Quản lý công trình.

– Phòng Quản lý công trình kiểm tra nội dung Hồ sơ.

* Nếu hồ sơ đảm bảo về mặt nội dung thì làm văn bản trình Lãnh đạo chi cục tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản gửi UBND tỉnh quyết định. UBND tỉnh sẽ xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT ( phần này do UBND tỉnh thực hiện). Sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh ra quyết định. Khi có Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, Chi cục đến nhận kết quả tại UBND tỉnh và mang về Chi cục để trả Hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

* Nếu Hồ sơ không đảm bảo về mặt nội dung thì Phòng Quản lý công trình trả lại Hồ sơ cho bộ phận một cửa kèm theo văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Bộ phận một cửa căn cứ vào văn bản đó thông báo bằng điện thoại cho cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ đến phòng Hành chính của Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục đê điều và PCLB.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
  • Trình tự trả: Tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn, nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều, 01 bản chính.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền vể chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư để nạo vét luồng lạch, 01 bản chính.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt TKBVTC-DT công trình (đối với DA thực hiện 2bước), Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo KT-KT (đối với dự án thực hiện 1bước), 01 bản chính.

– Ý kiến bằng văn bản của các ngành liên quan nếu có, 01 bản chính.

– Toàn bộ HS, tài liệu TKKT công trình, phương án hoạt động nạo vét (Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, bản thuyết minh và các bản vẽ kỹ thuật vv) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 01 bản chính.

– Tài liệu tính toán về ảnh hưởng của công trình đến dòng chảy, lòng sông, bờ sông và an toàn cho công trình đê điều đã được cơ quan chức năng có tư cách pháp nhân thẩm định bằng văn bản; Số lượng 01 bản chính.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu thi công nạo vét luồng lạch; 01 bản chính.

– Tiến độ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo danh sách đăng ký phương tiện cơ giới tham gia nạo vét; 01 bản chính.

– Văn bản cam kết của nhà thầu thi công về thực hiện theo đúng giấy cho phép của UBND tỉnh, thi hành Luật Đê điều và cam kết bảo đảm an toàn cho công trình đê điều trong quá trình thi công và trong mùa lụt, bão, 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ để riêng trong 3 cặp HS, có ghi nhãn và mục lục rõ ràng (1 bộ bản chính; 02 bộ sao Y bản chính).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục đê điều và PCLB, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đê điều số 79/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006.

– Pháp lệnh số 27/2000/PL – UBTVQH ngày 24 tháng 8 năm 2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt, bão ban hành năm 1993.

– Nghị định của Chính phủ số 113/2007/NĐ-CP ban hành ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

– Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575