Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cấp phép xây dựng công trình ngầm khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1km tính từ bên ngoài của Phạm vi bảo vệ đê điều. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

– Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục đê điều và PCLB.

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

– Trình tự tiếp nhận :

  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, nội dung hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hợp pháp theo quy định thì nhận và viết giấy hẹn giao người nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ thiếu hoặc không đảm bảo hợp lệ, hợp pháp thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ biết để làm lại.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

 – Bộ phận một cửa chuyển Hồ sơ cho Phòng Quản lý công trình.

 – Phòng Quản lý công trình kiểm tra nội dung Hồ sơ.

* Nếu hồ sơ đảm bảo về mặt nội dung thì làm văn bản trình Lãnh đạo chi cục tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản gửi UBND tỉnh quyết định. UBND tỉnh sẽ xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT ( phần này do UBND tỉnh thực hiện). Sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ NN&PTNT UBND tỉnh ra quyết định. Khi có Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, Chi cục đến nhận kết quả tại UBND tỉnh và mang về Chi cục để trả Hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

* Nếu Hồ sơ không đảm bảo về mặt nội dung thì Phòng Quản lý công trình trả lại Hồ sơ cho bộ phận một cửa kèm theo văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Bộ phận một cửa căn cứ vào văn bản đó thông báo bằng điện thoại cho cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ đến phòng Hành chính của Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão để nhận lại hồ sơ.

Bước 4. Trả kết quả.

  1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục đê điều và PCLB.
  2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
  3. Trình tự trả : Tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn, nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin phép xây dựng công trình ngầm hoặc khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1km tính từ biên ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, 01 bản chính.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án xây dựng công trình ngầm, khoan đài để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1km tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều, 01 bản chính.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt TKBVTC-DT công trình (đối với dự án thực hiện 2 bước); Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo KTKT (đối với dự án thực hiện 1 bước) và ý kiến bằng văn bản của các ngành có liên quan (nếu có), 01 bản chính.

– Toàn bộ HS, tài liệu TKKT công trình đã được phê duyệt gồm : Tài liệu khảo sát địa chất, địa hình, bản thuyết minh và các bản vẽ kỹ thuật kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan có chức năng; 01 bản chính.

– Tài liệu tính toán về ảnh hưởng của công trình đến thóat lũ, dòng chảy, lòng sông, bờ sông và an toàn đê điều đã được cơ quan chức năng có tư cách pháp nhân thẩm định bằng văn bản (đối với họat động xây dựng ở lòng sông, bãi sông); 01 bản chính.

– Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu thi công công trình; 01 bản chính.

– Tiến độ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 01 bản chính.

– Văn bản cam kết của nhà thầu thi công về thực hiện theo đúng giấy cho phép của UBND tỉnh, chấp hành quy định của Luật đê điều và bảo đảm an toàn cho công trình đê điều trong quá trình thi công và trong mùa lụt bão, 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01bộ bản chính; 02 bộ Y sao bản chính để riêng trong 03 cặp hồ sơ, có ghi nhãn và mục lục rõ ràng ngoài bìa)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục đê điều và PCLB, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đê điều số 79/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006.

– Pháp lệnh số 27/2000/PL – UBTVQH ngày 24 tháng 8 năm 2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt, bão ban hành năm 1993.

– Nghị định của Chính phủ số 113/2007/NĐ-CP ban hành ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

– Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575