Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên có thể tự thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt nuôi con nuôi?

Trả lời

Khẳng định Đúng, vì:

Căn cứ Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định các Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi, theo đó:

“Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
  2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
  3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
  4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.”

Như vậy, Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên có thể tự thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt nuôi con nuôi dựa trên tinh thần tự nguyện.

Để được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!