Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Chào bán cổ phần là một trong những hình thức huy động vốn điển hình của Công ty cổ phần. Trong phạm vi bài viết này, Luật Hồng Bàng xin chia sẻ với Quý Khách hàng về quy định của pháp luật về chào bán cổ phần.

 • Cơ sở pháp lý:
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010.
 • Khái niệm và các hình thức chào bán cổ phần:
 • Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.
 • Các hình thức chào bán cổ phần:
 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.
 • Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu:

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ dông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Trình tự thực hiện:

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác;

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông

 • Chào bán cổ phần riêng lẻ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh, kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có tài liệu sau:

 1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng về chào bán cổ phần riêng lẻ;
 2. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ( nếu có);

Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Chào bán cổ phần ra công chúng:
 • Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng:
 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chứng:
 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Bản cáo bạch;
 • Điều lệ của tổ chức phát hành;
 • Quyết định của Đại hội đồng thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Cam kết bảo lãnh phát hành ( nếu có).

Quý khách nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh: Mr.Nhật Nam qua hotline: 0968.356.575, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

            Chúc Quý Khách cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!