Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Thời kì hôn nhân (thời kì hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân) có ý nghĩa trong việc xác định thời điểm phát sinh tài sản chung. Vậy đối với tài sản chung, vợ chồng có thể chia khi nào? Hiệu lực ra sao? Trong phạm vi bài viết, Luật Hồng Bàng chia sẻ với Quý độc giả một số quy định của pháp luật về thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung vợ, chồng trong thời kì hôn nhân.

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

2. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân

  • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểmcó hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
  • Trongtrường hợptài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
  • Trongtrường hợpTòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
  • Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!