Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Thời kì hôn nhân (thời kì hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân) có ý nghĩa trong việc xác định thời điểm phát sinh tài sản chung. Vậy thời kì hôn nhân tồn tại, vợ chồng có thể tiến hành chia tài sản chung được không?.Trong phạm vi bài viết, Luật Hồng Bàng chia sẻ với Quý độc giả một số quy định của pháp luật về tiến hành chia tài sản chung vợ chồng,

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014,

2. Chia tài sản chung vợ, chồng:

  • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!