Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định tại điều 57 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009), theo đó:

Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:

– Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

– Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;

– Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo uỷ quyền.

Và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 của Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan:

“1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Sở hữu trí tuệ khi người đứng đầu tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

2. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

3. Thường trú tại Việt Nam;

4. Có bằng tốt nghiệp đại học luật.

5. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cho Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật theo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất về các hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.”

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !