Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ nếu:

– Hồ sơ thấy đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và hẹn công dân chờ lấy kết quả, trường hợp văn bản chứng thực có số lượng lớn thì hẹn ngày trả kết quả (viết Phiếu hẹn);

–  Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp bản sao có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Công dân nhận kết quả là bản sao đã được chứng thực, nộp lệ phí chứng thực (việc thu lệ phí thực hiện theo nguyên tắc tài chính).

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản chính (sau khi đối chiếu trả lại ngay).

2. Bản sao cần chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

– Trong ngày làm việc;

– Trường hợp số lượng bản sao chứng thực nhiều thì trả kết quả vào ngày hôm sau.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Tổ chức

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

8. Phí, lệ phí:

Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 2.000đ/trang, trang thứ 3 trở lên 1.000đ/trang, nhưng tối đa không quá 100.000đ/bản.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy tờ, văn bản được chứng thực.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

Bản chính, và bản sao giấy tờ chứng thực không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả.

b) Văn bản, giấy tờ đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

c) Văn bản, giấy tờ có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; văn bản, giấy tờ không phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Đơn, thư và các giấy tờ tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

đ) Các giấy tờ mà văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định không được sao.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

– Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

– Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

– Thông tư  số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575