Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 – 6575.

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

Kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ nội dung hồ sơ theo quy định pháp luật.

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:

– Theo quy định, giải quyết trả ngay kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ để nhận hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng.

– Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho quy định pháp luật.

Bước 3Xử lý hồ sơ

1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân không phù hợp với quy định của pháp luật, nêu rõ lý do từ chối việc chứng thực.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả (trường hợp viết Phiếu hẹn thì nộp lại trước khi nhận kết quả).

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế:  01 bản chính (theo mẫu).

2 Phiếu yêu cầu chứng thưc hợp đồng, văn bản: 01 bản theo mẫu

3.Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ nhân thân khác của người lập văn bản từ chối nhận di sản: bản chính (kiểm tra xong trả lại ngay).

4. Cam kết việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác: 01 bản viết tay.

b. Số lượng hồ sơ :  01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (Mẫu số 60/VBTC).

Phiếu yêu cầu chứng thưc hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC

8. Phí, lệ phí:

– Lệ phí chứng thực 10.000 đồng;

– Đối với cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, thì mức thu bằng 50% mức thu lệ phí theo mức thu trên.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản ;

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là 06 tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11;

– Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng chứng thực;

– Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

– Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

– Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTP-BTC ngày 21/11/2001 giữa Bộ Tư pháp và Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;

– Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575