Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển chế độ đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT đến các nơi khác (cấp tỉnh). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận:

– Địa điểm: Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

– Trình tự tiếp nhận: Công chức tiếp nhận; kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp;

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh  hồ sơ theo qui định

-Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Hồ sơ đến Phòng Xây dựng chính quyền

– Phòng Xây dựng chính quyền xem xét, dự thảo văn bản chuyển chế độ trợ cấp cho công dân trình Giám đốc sở ký.

– Văn thư vào sổ phát hành công văn đi và chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin chuyển chế độ của đối tượng (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Công văn đề nghị chuyển chế độ trợ cấp của Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng hưởng trợ cấp đến nơi mới (Ghi rõ chức danh khi đối tượng nghỉ việc, mức trợ cấp hiện hưởng, thời gian hưởng tiếp tục khi đến nơi mới) (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Giấy thôi trả trợ cấp của Phòng Tài chính -Kế hoạch cấp huyện (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Quyết định nghỉ việc, lý lịch gốc và tờ khai quá trình công tác của đối tượng (Trường hợp thất lạc phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) (Không mẫu, 01Bản sao chứng thực);

– Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của đối tượng tại địa phương nơi chuyển đi do Công an cấp (01Bản sao chứng thực);

– Công văn tiếp nhận của Sở Nội vụ nơi đối tượng chuyển đến (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Công văn của Chủ tịch UBND cấp huyện về việc chuyển chế độ trợ cấp cho đối tượng đi (Không mẫu, 01 Bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02bộ.

Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nội vụ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) bổ sung chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã;

– Quyết định số 111/HĐBT ngày13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã phường;

– Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 28/12/2007 của Liên Bộ Nội vụ -Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2008 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP và 111/HĐBT;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575