Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).
  • Trình tự: Văn thư vào sổ công văn chuyển chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở phụ trách chỉ đạo phòng Tài chính doanh nghiệp thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí .

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng Tài chính doanh nghiệp ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ thì phòng Tài chính doanh nghiệp điện thoại hoặc làm văn bản để văn thư gửi cho đơn vị hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Tài chính doanh nghiệp chuyển hồ sơ đến văn thư trả lại đơn vị ( thời gian hoàn thành hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ)

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở chuyên ngành thẩm định và lập tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt thành lập công ty cổ phần.

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).
  • Trình tự: Doanh nghiệp đến văn thư Sở Tài chính nhận quyết định và ký sổ giao nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp của UBND tỉnh ( có mẫu, 01 bản chính )

– Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CPH doanh nghiệp của UBND tỉnh.( có mẫu, 01 bản chính )

– Quyết định Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa.( Không có mẫu, 01 sao không công chứng)

– Các tài liệu hồ sơ DN chuẩn bị ( Không có mẫu, 01 bản chính)

+ Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp

+ Hồ sơ pháp lý về tài sản doanh nghiệp

+ Hồ sơ về công nợ

+ Hồ sơ về tài sản không cần dùng, vật tư hàng hóa ứ đọng kém mất phẩm chất, tài sản hình thành từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Hồ sơ về các công trình XDCB dử dang

+ Hồ sơ về các khoản vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác

+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

+ Lập dự toán chi phí CPH theo chế độ.

– Bảng kiểm kê và xác định giá trị tài sản (có mẫu, 01 bản gốc)

– Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản (có mẫu, 01bản gốc)

– Tờ trình phê duyệt giá trị doanh nghiệp. (có mẫu, 01 bản gốc)

– Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp (có mẫu, 01 bản không công chứng)

– Phương án CPH, Điều lệ công ty cổ phần .(Không có mẫu, 01 bản gốc)

– Biên bản thẩm định Phương án CPH, Điều lệ công ty cổ phần.(Không có mẫu, 01 bản gốc)

– Tờ trình phê duyệt Phương án CPH.(Không có mẫu, 01 bản gốc)

– Quyết định phê duyệt Phương án CPH (có mẫu, 01 bản không công chứng)

– Đăng ký bán đấu giá cổ phần.(có mẫu, 01 bản gốc)

– Đăng ký tham gia mua cổ phần.(có mẫu, 01 bản gốc)

– Biên bản xác định kết quả bán đấu giá cổ phần(có mẫu, 01 bản gốc)

– Biên bản bàn giao vốn cho công ty cổ phần.(có mẫu, 01 bản gốc)

b) Số lượng hồ sơ : 03 bộ.

Thời hạn giải quyết: 11 tháng kể từ ngày công bố quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động thương binh-Xã hội, Sở chuyên ngành, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp.

– Bảng kiểm kê và xác định giá trị tài sản.

– Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

– Quyết định phê duyệt phương án CPH doanh nghiệp

– Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

– Biên bản xác định kết quả đấu giá

– Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CPH

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.thay thế Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

– Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và thay thế Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 21/12/2004, Thông tư số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 và các văn bản khác của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575