Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công ( Bao gồm: Nhà, đất, xe ô tô, tàu thuyền). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn thư sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá cả thực hiện.

– Hồ sơ không thu phí.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Quản lý công sản-Giá cả ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đầu đủ, chưa hợp lệ, thì Phòng Quản lý công sản – Giá cả điện thoại hoặc thảo công văn hướng dẫn gửi cơ quan, đơn vị chủ sở hữu tài sản bổ sung hồ sơ thiếu và hẹn thời gian 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết. Quá thời gian 03 ngày quy định trên, đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ thì phòng Quản lý công sản – Giá cả chuyển hồ sơ cho văn thư trả lại hồ sơ cho đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản – Giá cả chủ trì phối hợp với Sở tài nguyên Và Môi trường, Sở Xây Dựng và cơ quan, đơn vị chủ sở hữu tài sản là Chủ dự án lập phương án xử lý tài sản. Sau khi có ý kiến của các bên phối hợp, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kêt quả:

– Địa điểm trả kết quả: Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định phê duyệt và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công – Nếu có (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng)

– Công văn đề nghị chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công của cơ quan, đơn vị sở hữu tài sản nhà nước (Không có mẫu, 01bản chính)

– Biên bản kiểm kê danh mục tài sản đề nghị đề nghị chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản của Hội đồng cơ quan, đơn vị (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công của cơ quan, đơn tiếp nhận tài sản (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Hồ sơ về đất, hồ sơ về tài sản chuyển đổi hình thưc sở hữu (Không có mẫu, 01 bản sao không công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời gian quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

– Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản, lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và Quyết định số 84/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 sửa đổi bổ sung Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng phủ , hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575