Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công (Tài sản khác). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn thư sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá cả thực hiện.

– Hồ sơ không thu phí.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Quản lý công sản-Giá cả ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đầu đủ, chưa hợp lệ, thì Phòng Phòng Quản lý công sản – Giá cả điện thoại hoặc thảo công văn hướng dẫn gửi cơ quan, tổ chưc, đơn vị bổ sung hồ sơ thiếu và hẹn thời gian 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết. Quá thời gian 03 ngày quy định trên, cơ quan, tổ chức, đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ thì phòng Quản lý công sản – Giá cả chuyển hồ sơ cho văn thư trả lại hồ sơ cho đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản – Giá cả chủ trì phối hợp với Sở tài nguyên Và Môi trường, Sở Xây Dựng và cơ quan, đơn vị chủ sở hữu tài sản là Chủ dự án lập phương án xử lý tài sản. Sau khi có ý kiến của các bên phối hợp, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kêt quả:

– Địa điểm trả kết quả: Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định phê duyệt và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước của cơ quan có thẩm quyền – Nếu có (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng).

– Phương án đề nghị điều chuyển tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức quy định; tài sản dôi dư; tài sản không cần sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đề xuất phương án xử lý (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Bảng tổng hợp danh mục tài sản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức(Không có mẫu, 01 bản chính).

– Biên bản kiểm tra, xác định tài sản đề nghị chuyển đổi hình thức sở hữu (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Hồ sơ có liên quan đến tài sản chuyển đổi hình thức sở hữu (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời gian quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

-Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575