Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển loại viên chức. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

– Trình tự tiếp nhận: Công chức tiếp nhận; kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp;

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hành chính hồ sơ theo qui định.

-Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công chức;

– 01 tháng 01 lần Phòng Quản lý công chức thẩm định, báo cáo Hội đồng xét chuyển loại công chức;

– Chủ tịch Hội đồng xét chuyển loại công chức tỉnh ký Quyết định chuyển loại:

– Phòng Quản lý công chức chuyển kết quả về văn thư Sở Nội vụ; chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ:

– Trình tự: Đến hẹn, tổ chức mang phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nộp giấy hẹn và nhận kết quả.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản đề nghị chuyển loại viên chức kèm theo danh sách trích ngang viên chức đề nghị chuyển loại (Không mẫu, 01 bản chính);

– Hồ sơ viên chức đề nghị chuyển loại ( 01 bộ / viên chức) được bỏ trong một túi đựng hồ sơ gồm:

+ Bản chụp các loại: Bằng tốt nghiệp, Quyết định tuyển dụng, Quyết định chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Quyết định bậc, hệ số lương hiện hưởng; quyết định phân công, bố trí công tác của Thủ trưởng đơn vị.

+ Đơn xin chuyển loại viên chức (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng xét chuyển loại công chức, viên chức tỉnh, thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí:

Phí chuyển loại công chức

Mức phí: 30.000 đồng/người.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đon vị sự nghiệp nhà nước;

– Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2006/NĐ-CP;

– Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT –BTC-BNV ngỳa 29/10/2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ qui định chế độ thu và quản lý, sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

– Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh qui định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

– Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc uỷ quyền phê duyệt kết quả chuyển loại công chức, viên chức.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575