Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là gì? Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Theo quy định tại Điều 138 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thì:

1.Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2.Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Điều 139 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp:

  1. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
  2. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.
  3. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
  4. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
  5. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Đối với các quyền sở hữu công nghiệp có thời hạn bảo hộ nhất định thì các bên chỉ được quyền chuyển nhượng quyền này trong thời hạn bảo hộ và chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi không gian được bảo hộ.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải chứa đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 140 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

  1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  2. Căn cứ chuyển nhượng;
  3. Giá chuyển nhượng;
  4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!