Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Theo quy định tại khoản 2, 3- điều 4 – Luật sở hữu trí tuệ 2005 đưa ra khái niệm về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả:

“Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.”

  1. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định rất cụ thể đảm bảo quyền của các chủ thể. Điều 45 – Luật sở hữu trí tuệ 2005 đưa ra các quyền được chuyển giao:

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền sau:

– Công bố tác phấm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm ( Khoản 3 – điều 19 – Luật sở hữu trí tuệ 2005)

– Các quyền liên quan đến quyền tài sản ( Điều 20 – Luật sở hữu trí tuệ 2005)

– Quyền tài sản liên quan đến quyền của người biểu diễn ( Khoản 3 – Điều 29 – Luật sở hữu trí tuệ 2005)

– Quyền của nhà sản xuất, ghi âm, ghi hình ( Điều 30 – Luật sở hữu trí tuệ 2005)

– Quyền của tổ chức phát sóng ( Điều 31 – Luật sở hữu trí tuệ 2005)

Đồng thời quy định các quyền không được chuyển nhượng:

– Tác giả không được chuyển nhượng quyền nhân thân ( Điều 19 – Luật sở hữu trí tuệ 2005, trừ quyền công bố tác phẩm)

– Diễn viên không được chuyển nhượng quyền nhân thân (Khoản 2, điều 29 – Luật sở hữu trí tuệ 2005).

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!