Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Cổ phiếu là một khái niệm trong thể tách rời đối với loại hình công ty cổ phần. Cổ phiếu là một chứng chỉ thể hiện sự xác nhận công ty đối với quyền sở hữu của chủ sở hữu một lượng cổ phần nào đó trong công ty.Trong phạm vi bài viết này, Luật Hồng Bàng xin chia sẻ với Quý Khách hàng về quy định pháp luật về cổ phiếu.

 • Cơ sở pháp lý:
 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Định nghĩa cổ phiếu:

Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp quy định: “ Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó”. Như vậy, cổ phiếu là loại chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần của công ty phát hành cho người sở hữu cổ phần. Cổ phiếu phải có những nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 2. Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 3. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
 4. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 5. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
 6. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty ( nếu có);
 7. Số đăng ký tại số đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
 8. Các nội dung khác theo quy định của cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Trong trường hợp phát sinh sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra .

 • Việc đề nghị cấp lại trong trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc hư hòng:

Cổ đôg được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị, tuy nhiên trong đề nghị cấp lại phải có những nội dung như sau:

 • Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoặac bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty tiêu hủy;
 • Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh việc cấp lại cổ phiếu mới.
 • Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.

Quý khách nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh: Mr.Nhật Nam qua hotline: 0968.356.575, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!