Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả mới phát sinh với Cục bản quyền không?

Trả lời

  1. Cơ sở pháp lý

– Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

  1. Nội dung

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ.

 Chủ sở hữu tác phẩm có quyền đăng ký tác phẩm thuộc sở hữu của mình tại cơ quan bản quyền tác giả của Nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Việc đăng ký bản quyền tác giả cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu tác giả sáng tạo đăng ký tác phẩm với Cục Bản quyền tác giả thì không có nghĩa vụ phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại (Điều 49 Luật SHTT).

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!