Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.”

Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Quyền của cổ đông phổ thông:

“1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

  1. a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

          …..”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, mọi cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông đều có quyền tham gia dự họp (trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác). Nhưng trên thực tế, rất nhiều Cổ đông nhỏ bị hạn chế quyền tham dự đại hội cổ đông, đồng nghĩa với việc mất đi quyền tiếp cận, trao đổi, chất vấn ban lãnh đạo thì không thể đảm bảo tính khách quan, công bằng. Mặt khác, các cổ đông nhỏ cũng sẽ không được chia sẻ ý kiến của mình đối với những người điều hành công ty. Đây là một trong những bất cập đang diễn ra trong quá trình thực thi Luật doanh nghiệp, quyền lợi của những cổ đông nhỏ chưa thực sự được đảm bảo một cách tuyệt đối.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Điện thoại: 0912 35 65 75

SĐT tư vấn luật trực tuyến của Luật sư: 1900.6575

Email: Lienheluathongbang@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, Số 14 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

TRÂN TRỌNG!