Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Cử viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý đi học sau đại học. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định:

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

– Trình tự tiếp nhận: Công chức tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh  hồ sơ theo qui định.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Hồ sơ đến phòng Đào tạo;

– Phòng Đào tạo xem xét, dự thảo văn bản cử viên chức đi học để Giám đốc sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi học;

– Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy triệu tập nhập học của trường Đại học, Học viện còn thời gian hiệu lực của 7 ngày làm việc (01bản sao, chứng thực);

– Công văn đề nghị cử viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý đi học sau Đại học do Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc DNNN ký (Không mẫu, 01 bản chính);

– Danh sách trích ngang người được cử đi học thể hiện các nội dung sau: có ký tên của Thủ trưởng đơn vị, người đề nghị cử đi học có trong danh sách quy hoạch nguồn của UBND tỉnh (Không mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

-Tại Sở Nội vụ 04 ngày;

-Tại UBND tỉnh 07 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước;

– Quyết định số 208/QĐ-SNV ngày 31/12/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575