Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

b. Thời gian:

Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

c. Trình tự:

– Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo.

– Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo kiểm tra hồ sơ, trình Sở Nội vụ xem xét, có Văn bản xin ý kiến các ban, ngành có liên quan như: Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh. Tham mưu cho Sở Nội vụ quyết định cấp đăng ký hoặc từ chối cấp đăng ký cho tổ chức (trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do), chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

c. Trình tự:

Người nộp hồ sơ đem Giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo để nhận kết quả là Quyết định cấp đăng ký hoạt động (hoặc Văn bản từ chối cấp đăng ký hoạt động) của Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đăng ký (có mẫu), trong đó nêu rõ tên tổ chức, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt đọng, số lượng tín đồ của tổ chức vào thời điểm đăng ký, dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự của tổ chức (01 bản chính).

– Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt giáo lý, giáo luật (01 bản chính hoặc bản Photo).

– Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức, những người này phải là công dân Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín (Không mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh. Mẫu M1.

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

– Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

– Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

– Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575