Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Các phương thức giải quyết tranh chấp

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại 2005 “Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa...

Trình tự, thủ tục nội dung giải quyết khiếu nại trong sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực pháp luật còn “mới” ở Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới. Giải quyết khiếu nại trong Sở hữu trí tuệ là một nội dung quan trọng và mang tính phức tạp. Và theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm...

Thủ tục Xoá đăng ký tàu cá

Căn cứ pháp lý Luật Thuỷ sản 2017 Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá do Bộ trưởng...

QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, có thể nhìn thấy được, thể hiện dưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn...