Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistics

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty logistics

Logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ các, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi mã ký hiệu, giao hàng hoặc các...

Một số điểm mới nổi bật của Luật xây dựng sửa đổi 2020

Bổ sung công trình được miễn giấy phép Khoản 30 điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020 bổ sung thêm một số công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây như: – Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp...

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải tại cơ sở

Hòa giải ở cơ sở ( cơ sở là thôn, tổ dân phố) là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Trình tự, thủ tục hòa giải được quy...