Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư phụ trách

Luật sư Nguyễn Đức Trọng
Luật sư tranh tụng

Sản xuất và kinh doanh phế liệu, vải vụn là một trong những ngành nghề gây ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, khi tiến hành kinh doanh cần đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường. Thấu hiểu nhu cầu trên, Luật Hồng Bàng xin cung cấp dịch vụ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho Quý Khách hàng.

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2. Đối tượng phải lập đề án đơn giản:

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 NĐ 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:

 • Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung sổ lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:
 • Cơ sở đăng ký tại Sở Tài Nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thẩm quyền xác nhận đăng ký đề án đơn giản:

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp như sau:

 • Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
 • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
 • Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kể hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

UBND cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ những đề án đơn giản thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thời hạn xác nhận đăng ký đề án đơn giản:

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu.

6. Những việc Luật Hồng Bàng sẽ tiến hành để Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Quý khách hàng:

 • Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Quý khách hàng;
 • Cử đại diện theo ủy quyền lên cơ quan có thẩm quyền để nộp Đăng ký đề án bảo vệ môi trườn đơn giản cho Quý khách hàng;
 • Theo dõi tiến trình giải quyết từ phía cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận bản xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký đề án bảo vệ môi trường, cần được hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline của Luật sư Nhật Nam: 0912.35.65.75 

Trân trọng!