Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư phụ trách

Luật sư Nguyễn Đức Trọng
Luật sư tranh tụng

Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc có thể được đăng ký tại Tòa án nơi có Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Để biết được việc đăng ký phán quyết của trọng tài vụ việc như thế nào, chúng tôi sẽ đưa ra các phân tích như sau đây:

Cơ sở pháp lý

Điều 7.2.g và Điều 62 Luật trọng tài thương mại 2010 

Điều 13 Nghị quyết 01/2014

Việc đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc không có tính chất bắt buộc. Mục đích của việc đăng ký là để hỗ trợ việc thực thi phán quyết trọng tài tại Việt Nam nếu các bên phải thi hành không tự nguyện thi hành. 

“Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài.”

Trước khi yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành phán quyết trọng tài vụ việc, một hoặc các bên trong thỏa thuận trọng tài vụ việc có thể nộp đơn đăng ký phán quyết trọng tài tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết (Điều 62.1 và Điều 7.2.g Luật trọng tài thương mại). 

Nội dung đăng ký phán quyết trọng tài bao gồm:

(i) Thời gian, địa điểm thực hiện việc đăng ký;

(ii) Tên Tòa án tiến hành việc đăng ký;

(iii) Tên, địa chỉ của bên yêu cầu thực hiện việc đăng ký;

(iv) Phán quyết được đăng ký;

(v) Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tòa án.

Tại sao nên chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại?

Yêu cầu phải được nộp trong thời hạn 01 năm kể từ này ban hành phán quyết trọng tài. Nếu yêu cầu được nộp sau thời hạn 01 năm kể từ ngày ban hành phán quyết thì Tòa án có thẩm quyền sẽ bác đơn yêu cầu đó (Điều 62.2 Luật trọng tài thương mại và Điều 13.1 Nghị quyết 01/2014). Đơn yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải được gửi kèm theo các tài liệu (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ) quy định tại Điều 62.2 Luật trọng tài thương mại:

  • Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành;
  • Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, nếu có;
  • Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và các tài liệu liên quan, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phân công một thẩm phán giải quyết đơn. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải kiểm tra tính xác thực của các tài liệu được gửi kèm theo đơn yêu cầu. Khi xem xét yêu cầu này, Thẩm phán:

  • Không mở phiên họp xét đơn yêu cầu; 
  • Không xem xét lại nội dung phán quyết trọng tài mà chỉ xác minh tài liệu kèm theo có thực hay không. 
  • Có thể triệu tập một hoặc cả hai bên tranh chấp để nghe ý kiến của họ về yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. 

Nếu thấy rằng các tài liệu đính kèm là xác thực và phù hợp với yêu cầu tại Điều 62.2  Luật trọng tài thương mại thì Thẩm phán ban hành quyết định đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc theo mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị quyết số 01/2021. Trên thực tế, một số tòa án chấp nhận đăng ký phán quyết trọng tài khi tài liệu gửi kèm bản sao phán quyết trọng tài và bản sao thỏa thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ. 

Trong trường hợp thấy rằng phán quyết trọng tài là không có thật, Thẩm phán ban hành quyết định từ chối đăng ký phán quyết trọng tài trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014. Trong trường hợp này, Thẩm phán phải có thông báo ngay cho người nộp đơn và trả lại các tài liệu kèm theo.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề này. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75, 0912.35.53.53 hoặc gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.