Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư phụ trách

Luật sư Nguyễn Đức Trọng
Luật sư tranh tụng

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.

Nét đặc trưng của các công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management). Luật Hồng Bàng xin đưa ra tư vấn như sau:

Điều kiện để trở thành Công ty đại chúng

Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 (Luật Chứng khoán) định nghĩa về công ty đại chúng như sau:”Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên”(khoản 1 Điều 25).

Như vậy, nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.Khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng thì công ty phải (nghĩa vụ) nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký.

Thủ tục để đăng ký Công ty đại chúng

Công ty cổ phần đủ điều kiện là công ty đại chúng nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty bổ sung hồ sơ theo quy định.

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung hoặc giải trình. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, UBCKNN gửi công văn chấp thuận đại chúng cho công ty, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

Thành phần Hồ sơ bao gồm

– Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được lập;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Những việc Công ty TNHH Luật Hồng Bàng sẽ thực hiện

Bước 1:  Tiếp nhận và tư vấn miễn phí

Bước 2:  Kiểm tra và hoàn thiện các giấy tờ Khách hàng cung cấp

Bước 3: Lập và soạn thảo Hồ sơ

Bước 4:  Thay mặt Quý Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc và lấy kết quả tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Mr. Nhật Nam qua  hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng.

Công ty Luật Hồng Bàng./.