Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư phụ trách

Luật sư Nguyễn Đức Trọng
Luật sư tranh tụng

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện các hạng mục hợp đồng. Hợp đồng trong đấu thầu là yếu tố quan trọng. Chính vì vậy, khi soạn thảo hợp đồng đấu thầu cần lưu ý những yếu tố nào để đảm bảo tính chặt chẽ? Công ty Luật Hồng Bàng với đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên môn cao xin gửi tới khách những yếu tố cần chú ý khi soạn thảo hợp đồng đấu thầu như sau:

Các loại hợp đồng đối với nhà thầu áp dụng trong đấu thầu

Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

Hợp đồng theo thời gian

Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao. Nhà thầu được thanh toán theo thời gian làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao tương ứng với các chức danh và công việc ghi trong hợp đồng.

Các điều khoản cơ bản cần có của hợp đồng đấu thầu

Về bản chất, hợp đồng trong đấu thầu cũng là một loại hợp đồng dân sự, tôn trọng việc thoả thuận giữa các bên và được thể hiện dưới hình thức văn bản.

Nội dung của hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đồng thời phù hợp với kết quả thương thảo hợp đồng, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của gói thầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Trước khi ký kết hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận việc sử dụng trọng tài để giải quyết các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Ngoài ra các điều khoản cơ bản cần có của hợp đồng đấu thầu cần có như: Đối tượng hợp đồng, thành phần hợp đồng, trách nhiệm các bên, giá hợp đồng, phương thức thanh toán, hình thức hợp đồng, hình thức và hiệu lực hợp đồng,…

Điều kiện để hợp đồng đấu thầu có hiệu lực

Nhà thầu sau khi được lựa chọn được ký kết hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 64 Luật đấu thầu 2013. Đó là:

 • Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
 • Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu.
 • Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.
 • Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Nội dung cơ bản của hợp đồng thầu

Hợp đồng đấu thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Căn cứ của hợp đồng, các theo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành điều chỉnh vấn đề đấu thầu;
 • Chủ thể của hợp đồng: thông tin cơ bản của chủ đầu tư và nhà thầu;
 • Đối tượng của hợp đồng được nêu chi tiết tại phụ lục kèm theo;
 • Thành phần hợp đồng Văn bản hợp đồng, biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, điều kiện cụ thể của hợp đồng, điều kiện chung của hợp đồng, hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có), hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có), các tài liệu kèm theo khác (nếu có);
 • Trách nhiệm của bên chủ đầu tư;
 • Trách nhiệm của nhà thầu;
 • Giá hợp đồng và phương thức thanh toán;
 • Loại hợp đồng;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng;
 • Hiệu lực hợp đồng;
 • Phụ lục kèm theo.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề này. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75, 0912.35.53.53 hoặc gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.