Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư phụ trách

Luật sư Nguyễn Đức Trọng
Luật sư tranh tụng

Ở Việt Nam hiện nay, còn thiếu rất nhiều trường học để phục vụ nhu cầu “ được học” của trẻ em, đặc biệt ở lứa tuổi mầm non. Nắm bắt được tình hình chung xã hội cũng như nhu cầu của Quý khách hàng, Luật Hồng Bàng xin cung cấp dịch vụ xin Quyết định cho phép thành lập trường mầm non.

1. Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT
 • Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

2. Hồ sơ cho phép thành lập trường mầm non bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non của cơ quan chủ quản đối với trường, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mầm non; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của trường;
 • Đề án thành lập trường mầm non: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.
 • Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn;
 • Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;
 • Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

3. Trình tự, thủ tục tiến hành:

 • Tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non lập hồ sơ theo quy định gửi UBND cấp quận, huyện;
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mầm non theo những nội dung và điều kiện quy định;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan nếu đáp ưng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch UBND cấp quận, huyện ra quyết định cho phép thành lập đối với trường mầm non. Nếu không đáp ứng đủ thì Chủ tịch UBND cấp quận, huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Những việc Luật Hồng Bàng sẽ tiến hành để xin Quyết định cho phép thành lập trường mầm non cho Quý khách hàng:

 • Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Quyết định cho phép thành lập trường mầm non;
 • Cử đại diện theo ủy quyền lên UBND để nộp hồ sơ xin Quyết định cho phép thành lập trường mầm non cho Quý khách hàng;
 • Theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ từ phía UBND;
 • Nhận Quyết định cho phép thành lập trường mầm non từ UBND và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập trường mầm non, cần được hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline của Luật sư Nhật Nam: 0912.35.65.75 

Trân trọng!