Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đơn vị gửi trực tiếp cho văn thư

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật);

– Trình tự tiếp nhân: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình lãnh đạo Sở chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Quản lý công sản-Giá tiếp ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hổ sơ:

– Nếu hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì phòng Quản lý công sản-Giá điện thoại hoặc làm văn bản chuyển văn thư gửi cho đơn vị hẹn trong vòng 03 ngày đơn vị bổ sung hồ sơ đầy đủ để được tiếp nhận. Quá hạn 03 ngày đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Quản lý công sản-Giá chuyển hồ sơ về Văn thư gửi trả cho đơn vị (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ :

+ Căn cứ vào Quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan cấp có thẩm quyền. Phòng Quản lý công sản-Giá Sở Tài chính chủ trì phối hợp với đơn vị có tài sản điều chuyển và đơn vị tiếp nhận thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản. Ba bên tiến hành lập biên bản cùng ký làm căn cứ tổ chức giao, nhận tài sản đồng thời làm căn cứ để quản lý tài sản nhà nước.

+ Các đơn vị giao, nhận tài sản phải thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

+ Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc điều chuyển, tiếp nhận tài sản do đơn vị tiếp nhận tài sản thực hiện chi trả theo chế độ quy định.

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm:Sở Tài chính

– Thời gian: Trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật);

– Cách thức trả kết quả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính nhận biên bản và ký sổ giao nhận hoặc gửi cho đơn vị qua đường bưu điện

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính và qua đường bưu điện

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Công văn đề nghị điều chuyển tài sản Nhà nước ( Không mẫu, 01 bản chính).

– Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản ( Không mẫu, 01 bản chính )..

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan đến việc điều chuyển (Không mẫu, 01 bản chính ).

– Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị điều chuyển tài sản Nhà nước.( Không mẫu, 01 bản chính ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời gian quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị chủ quản của đơn vị thanh lý tài sản và đơn vị tiếp nhận tài sản

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giao nhận

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định Số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Quyết định số 251/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước..

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575