Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông và theo quyết định của công ty là hình thức giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần. Do vậy, để có thể thanh toán các cổ phần được mua lại, công ty cần đáp ứng điều kiện mà pháp luật đã quy định cụ thể. Luật Hồng Bàng xin cung cấp chia sẻ với độc giả một số quy định pháp luật về vấn đề này như sau:

I.Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

II.Nội dung

Điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại được quy định tại điều 131 luật doanh nghiệp 2014, theo đó:

  1. Điều kiện thanh toán cổ phần được mua lại:

Cổ phần được mua lại theo yêu cầu cổ đông hoặc theo quyết định công ty chỉ được thanh toán nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  1. Xử lý cổ phần được mua lại:

Thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ: cổ phần được mua lại được coi là cổ phần chưa bán. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Tiêu hủy cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại: Việc tiêu hủy cổ phiếu trên phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

Lưu ý: Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Điện thoại: 0912 35 65 75

SĐT tư vấn luật trực tuyến của Luật sư: 1900.6575

Email: Lienheluathongbang@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, Số 14 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

TRÂN TRỌNG!