Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo hộ sáng chế là tổng hợp có chọn lựa các yêu cầu, chuẩn mức về mặt kỹ thuật, bản chất do hệ thống pháp luật quy định để xem xét khả năng xác lập, bảo vệ, phát huy quyền sở hữu đối với một đối tượng là sáng chế. Cụ thể hơn, điều kiện bảo hộ sáng chế là những yêu cầu của Nhà nước đặt ra đối với nội dung, hình thức và giá trị của giải pháp kỹ thuật được bộc lộ và đề cập tới trong sáng chế.

Để sáng chế được bảo hộ thì phải đảm bảo các điều kiện chung sau:

“1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.”

(Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009)

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!