Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Bố tôi muốn mua một mảnh đất , mảnh đất đó có diện tích 150 m2 trong đó có 45 m2 đất ở, còn lại  105 m2 đất trồng cây lâu năm.Vậy cho tôi hỏi, điều kiện như thế nào để bố tôi chuyển nhượng phần đất đó? Hợp đồng chuyển nhượng chỉ viết tay có được không?

Trả lời:

Thứ nhất, về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Về diện tích đất ở thì bạn có thể căn cứ theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai như sau: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

– Về diện tích đất trồng cây lâu năm (nhóm đất nông nghiệp).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai:

Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lần đầu đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất mà đã chuyển nhượng và không còn đất sản xuất, không còn đất ở, nếu được Nhà nước giao đất lần thứ hai đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong thời hạn mười (10) năm kể từ ngày được giao đất lần thứ hai.

Thứ hai, về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải được công chứng tại UBND nơi có bất động sản hoặc phòng công chứng.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !