Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Một doanh nghiệp tư nhân thuê đất của NN để làm xưởng phục vụ mục đích SXKD với thời hạn 20 năm kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1998, một công ty nước ngoài ngỏ ý muốn liên doanh với DN tư nhân này theo hình thức bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, bên nước ngoài góp vốn bằng tiền và máy móc thiết bị. Hỏi: Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam có được góp vốn bằng giá trị quyền SD đất thuê của NN để liên doanh với nước ngoài không? tại sao?

Trả lời

Theo quy định của Luật đất đai 2013 tổ chức kinh tế được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có một trong những điều kiện sau:

– Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản làm muối.

– Đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất

– Đất nhận chuyển nhượng hợp pháp từ người khác.

– Đã được nhà nước cho thuê trả tiền cho cả thời gian và trả nhiều năm thời hạn trả tiền còn lại ít nhất 5 năm.

Doanh nghiệp trên thuê đất làm nhà xưởng và trả tiền thuê đất hàng năm chi nhà nước nên đáp ứng một trong các điều kiện trên. Do vậy, doanh nghiệp tư nhân đó được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê của nhà nước để liên doanh với nước ngoài.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !