Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả? Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 – 6575.

*Cơ sở pháp lý:

-Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009 )

-Nghị định 100/2006/NĐ-CP

*Nội dung:

Theo Điều 15 Luật sở hữu trí tuệ quy định các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

+ Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo. 

+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định văn bản hành chính bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

+ Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Sở dĩ pháp luật quy định như vậy bởi để trở thành tác phẩm – đối tượng bảo hộ của quyền tác giả, ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật phải đảm bảo các điều kiện về tính sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Như vậy, tin tức thời sự thuần tuý đưa tin, hay các  quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu. không mang tính sáng tạo và không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !