Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Giá đất do người sử dụng đất thỏa thuận khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất không được cao hơn giá đất do Nhà nước quy định.

– Trả lời: Khẳng định này là sai

– Giải thích:

          Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, giá trị quyền sử dụng đất trong các giao dịch bảo đảm được xác định như sau:

a) Giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất thì được xác định theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mà không khấu trừ giá trị quyền sử dụng đất đối với thời gian đã sử dụng;

b) Giá trị quyền sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì do các bên tham gia giao dịch bảo đảm thoả thuận.”

          Từ quy định trên, ta thấy rằng nếu đất không thuộc trường hợp Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì các bên tham gia giao dịch bảo đảm có thể tự thỏa thuận với nhau. Do đó, khẳng định trên là sai.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !