Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Giải thể (bị giải thể) Hội, tổ chức phi chính phủ. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1.Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp  nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ .

– Thời gian:  Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

– Trình tự: Công chức tiếp nhận; kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức, biên chế;

– Phòng Tổ chức, biên chế xem xét, thẩm định hồ sơ, thảo văn bản để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ (qua Văn phòng UBND tỉnh),

– Văn thư Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Công văn đề nghị giải thể hội của cơ quan quản lý chuyên ngành (Không mẫu, 01 Bản chính);

– Ít nhất một trong các văn bản sau đây liên quan đến hoạt động của Hội:

+ Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của hội (Không mẫu, 01 Bản chính);

+ Hội không hoạt động liên tục 12 tháng (Không mẫu, 01 Bản chính);

+ Ban lãnh đạo hội không chấp hành nghị quyết của đại hội về việc giải thể hội (Không mẫu, 01 Bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Tại Sở Nội vụ 8 ngày;

– Tại UBND tỉnh 7 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Các yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hội;

– Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ;

– Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về viêc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575