Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Giải thể cơ sở dạy nghề (Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp nghề). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ ;

– Trình tự tiếp nhận: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức Biên chế;

– Phòng Tổ chức Biên chế xem xét, tham mưu để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định giải thể Trường, Trung tâm dạy nghề (qua Văn phòng UBND tỉnh);

– Sở Nội vụ nhận quyết định giải thể Trường, Trung tâm dạy nghề từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị giải thể Trường, Trung tâm (Không mẫu, 01 bản chính);

– Đề án giải thể Trường, Trung tâm (Không mẫu, 01 bản chính);

– Các văn bản về:

+ Kết luận của Thanh tra về tình hình của Trường, Trung tâm (trong trường hợp tổ chức vi phạm nghiêm trọng các qui định về quản lý, tổ chức gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định không còn phù hợp) hoặc

+ Điều lệ hoạt động của trường (đối với Trường, Trung tâm đã hết thời hạn hoạt động) (Không mẫu, 01 bản chính);

– Văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định (Không mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

– Tại Sở Nội vụ: 04 ngày;

– Tại UBND tỉnh: 07 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

– Luật tổ chức UBND và HĐND ngày 26/11/2003;

– Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 Qui định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

– Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 qui định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

– Quyết định số 685/2007/QĐ-UB ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh qui định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.

– Quyết định 4021/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh ngày 13/12/2004 về việc phê duyệt Đế án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ;

– Quyết định 208/QĐ- SNV ngày 31/12/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện cơ chế một của tại Sở Nội vụ.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575