Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Trình tự tiếp nhận: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức Biên chế;

– Phòng Tổ chức Biên chế xem xét, tham mưu để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp (qua Văn phòng UBND tỉnh);

– Sở Nội vụ nhận Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình về Đề án giải thể tổ chức (Không mẫu, 01 bản chính);

– Đề án giải thể tổ chức (Không mẫu, 01 bản chính);

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.(Không mẫu, 01 bản sao chứng thực/cơ quan liên quan);

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Tại Sở Nội vụ: 04 ngày

– Tại Văn phòng UBND tỉnh: 07 ngày

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

– Luật tổ chức UBND và HĐND ngày 26/11/2003;

– Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 Qui định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575