Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Khi cha mẹ có hành vi xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con chưa thành niên, thì Tòa án sẽ ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên.

Trả lời:

Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình quy định về việc Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

“1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ trong trường hợp cha, mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con chưa thành niên với lỗi cố ý thì Tòa án mới ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên.

Vậy, khẳng định Khi cha mẹ có hành vi xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con chưa thành niên, thì Tòa án sẽ ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên khẳng định Sai.

Để được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!